Projektai

Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“
Duomenų saugyklų infrastruktūros talpos plėtimas.

IT infrastruktūros ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos.

Virtualizavimo sisteminės programinės įrangos vystymas.

Duomenų saugojimo infrastruktūros vystymas.

Informacinių sistemų saugumą užtikrinančios apsaugos informacinės sistemos tiekimas, diegimas bei konfigūravimas ir informacinių sistemų saugumo priemonių patikrinimo ir įvertinimo paslaugos.

Duomenų saugojimo įrangos tiekimas, diegimas bei konfigūravimas.

Tinklo aktyvinės įrangos tiekimas, diegimas bei konfigūravimas.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
„Oracle“ programinės įrangos licencijų su Premium lygio techninio palaikymo licencijomis tiekimas.

„Oracle“ programinės įrangos licencijų su Premium lygio techninio palaikymo licencijomis tiekimas.

Atsarginio duomenų kopijavimo sistemos išplėtimo įrangos tiekimas bei diegimas.

Atsarginio duomenų kopijavimo sistemos atnaujinimo įrangos tiekimas, diegimas bei konfigūravimas.

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Privilegijuotų naudotojų valdymo sistemos tiekimas bei diegimas.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Turimos serverių virtualizavimo sistemos VMware vSphere plėtimas.

Specializuotos integralios sistemos skirtos „Oracle“ duomenų bazėms tiekimas bei diegimas.

Rezervinio kopijavimo ir atstatymo programinės įrangos gamintojo techninės priežiūros ir palaikymo paslaugos.

Programinės įrangos skirtos centralizuotam darbo vietų valdymui tiekimas.

Turimo diskų masyvo papildomos įrangos tiekimas.

IP telefonijos sistemos techninės priežiūros ir palaikymo paslaugos.

Turimos duomenų saugyklos papildomos įrangos tiekimas.

Universalaus aukšto patikimumo duomenų saugojimo sprendimo tiekimas bei diegimas.

Serverių ir kompiuterių tinklo įrangos tiekimas.

Asmeninių kompiuterių su susijusia programine įranga tiekimas.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Rezervinio kopijavimo techninės įrangos plėtra.
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
„Oracle“ licencijų techninio palaikymo paslaugos. 
AB “Lietuvos paštas“
Stacionarių kompiuterių tiekimas.
AB “Vilniaus šilumos tinklai“
Duomenų saugojimo, apdorojimo bei rezervinių kopijų darymo ir saugojimo spendimo, paremto hiperkonverguotos infrastruktūros pagrindu, tiekimas bei diegimas. 
Lietuvos statistikos departamentas
Tarnybinių stočių su sistemine programine įranga tiekimas bei diegimas.
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“
Bevielio tinklo, paremto „Xirrus“ technologijomis,  įrangos vystymas.

Bevielio tinklo įrangos, paremtos Xirrus technologijomis, tiekimas bei diegimas.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Stacionarių, nešiojamų kompiuterių ir garso kolonėlių tiekimas.
AB “Lietuvos geležinkeliai“
SAN komutatorių tiekimas. 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Projektas „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra.
Valstybės įmonė „Lietuvos oro uostai“
Vieningos orlaivio aptarnavimo elektroninės sistemos specializuotos programinės įrangos bei sistemos kūrimas, diegimas ir techninis palaikymas.